Komplexní správa nemovitosti

Technická správa

Adminsitrativní správa

Ekonomické činnosti

Energetický management

Optimalizace cen služeb

Řízení spotřeby médií

Energetické projekty

Úklidové služby

 

Úklid společných prostor

Generální úklid

Strojové čištění garáží

E-mail: info@blazekfm.cz

Tel: +420 266 315 947


Komplexní správa 150,- Kč / měsíčně za byt

Aktuality
1.1.2016 - Platnost vyhlášky č. 269/2016 Sb.

Dnem 31.12.2015 skončila platnost vyhlášky č. 372/2001 Sb. a ode dne 1.1.2016 vstoupila v platnost vyhláška č. 269/2015 Sb.

 
1.1.2016 - Povinnost zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin v rejstříku společenství

Dnem 1.1.2016 vstoupila platnost novela zákona o účetnictví (zákon číslo 221/2015 Sb.) Z této novely vyplývá povinnost pro společenství vlastníků (SVJ) zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin v rejstříku společenství.

 
15.01.2014 - Přiznat nemovitost bude muset i ten, kdo nic nekoupil ani neprodal

Přestože jste žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli, může se stát, že budete muset podat do konce ledna daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Do konce loňského roku jsme ho znali pod názvem přiznání k dani z nemovitosti.

 
10.10.2013 - Co se od ledna změní pro vlastníky bytů

Od ledna nabude účinnosti nový občanský zákoník (NOZ), který přinese velké změny do fungování společenství vlastníků jednotek (SVJ) i do práv a povinností vlastníků bytů. Jde o to, že problematika bytového vlastnictví a spoluvlastnictví je nově přenesena ze zákona o vlastnictví bytů do NOZ.

Pomůžeme Vám

• se svoláním shromáždění vlastníků (odsouhlasení změny správce nemovitostí)
• výpovědí původnímu správci domu (počíná běžet výpovědní lhůta)
• uzavřením mandátní smlouvy na novou správu domu


Vyřídíme za Vás

na základě plné moci vyzveme původního správce Vašeho domu k předání dokumentů SVJ / BD v termínech potřebných pro plynulý přechod domu.
• oznámíme všem dodavatelům, se kterými má SVJ / BD smluvní vztah, změnu správce domu a korespondenční adresy
• oznámíme všem vlastníkům v domě datum změny správce nemovitostí a aktuální předpis s novými kontakty
• navrhneme Vám pravidla pro vhodné fungování správy domu

 

 

Posouzení
technického stavu
objektu

Provedeme posouzení technického stavu objektu s výsledným návrhem opatření. Kroky se řídí dle priorit naléhavosti.

Kontrola
dodavatelských
smluv

Třetím krokem je posouzení smluv s dodavateli služeb. Cílem je optimalizovat spolupráci. Jinými slovy zvýšit kvalitu a snížit ceny.

Energetický
management

Posouzení energetické náročnosti objektu a navržení energeticky úsporných řešení.

Pravidelný
reporting

V další spolupráci Vám pravidelně zasíláme zprávy z činnosti, navrhujeme opravy, úsporná opatření, sdělujeme pravidelné stavy spotřebovaných energií , stavy dlužných částek a promtně reagujeme na vzniklé situace.