Komplexní správa nemovitosti

Technická správa

Adminsitrativní správa

Ekonomické činnosti

Energetický management

Optimalizace cen služeb

Řízení spotřeby médií

Energetické projekty

Úklidové služby

 

Úklid společných prostor

Generální úklid

Strojové čištění garáží

E-mail: info@blazekfm.cz

Tel: +420 266 315 947


Komplexní správa 150,- Kč / měsíčně za byt

Aktuality
1.1.2016 - Platnost vyhlášky č. 269/2016 Sb.

Dnem 31.12.2015 skončila platnost vyhlášky č. 372/2001 Sb. a ode dne 1.1.2016 vstoupila v platnost vyhláška č. 269/2015 Sb.

 
1.1.2016 - Povinnost zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin v rejstříku společenství

Dnem 1.1.2016 vstoupila platnost novela zákona o účetnictví (zákon číslo 221/2015 Sb.) Z této novely vyplývá povinnost pro společenství vlastníků (SVJ) zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin v rejstříku společenství.

 
15.01.2014 - Přiznat nemovitost bude muset i ten, kdo nic nekoupil ani neprodal

Přestože jste žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli, může se stát, že budete muset podat do konce ledna daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Do konce loňského roku jsme ho znali pod názvem přiznání k dani z nemovitosti.

 
10.10.2013 - Co se od ledna změní pro vlastníky bytů

Od ledna nabude účinnosti nový občanský zákoník (NOZ), který přinese velké změny do fungování společenství vlastníků jednotek (SVJ) i do práv a povinností vlastníků bytů. Jde o to, že problematika bytového vlastnictví a spoluvlastnictví je nově přenesena ze zákona o vlastnictví bytů do NOZ.

O nás

Jen kvalitní služby zajistí společnosti stabilitu a budoucnost. Facility management cítíme jako moderní servisní činnosti. Cílem je snižovat náklady a zvyšovat kvalitu. Sebe vidíme jako iniciátora pokroku a nových efektivnějších řešení.

 

Základní otázka zní, proč svěřit správu objektu či koncepčně náročnější činnosti nám. Společnost Blažek, spol. s r.o. prošla od roku 1994 svým vývojem. Každé období přináší jiné možnosti, jiné nároky a vyžaduje jiná rozhodnutí. Věříme, že nabyté zkušenosti, které se za léta nastřádaly jsou stabilními pilíři naší současné práce. Spolupráci v oblasti facility managementu cítíme jako partnerství. Stejně tak i v tomto případě založené na důvěře. Důvěře, díky níž se přesvědčíte, že se na nás můžete zcela spolehnout.

 

Potřeby vlastníků objektů na činnost správce nejsou standardně stejné. Vždy jsme připraveni jednat a nalézt shodu ku prospěchu všech. Vždy lze nalézt lepší řešení, rychleji jednat a nebo ušetřit. Pokud s námi souhlasíte a pochybujete o dostatečné spojenosti se správou Vašeho objektu, spojte se s námi. Je čas na lepší a výhodnější řešení. Vždy je co zlepšit!

 

S důrazem na kvalifikovanost a zkušenosti jsou součástí kolegové, kteří mají znalosti z více než 10leté správy budov bytového charakteru a taktéž technické správy. Jen díky kvalitnímu týmu kolegů jsme schopni zabezpečit bezproblémový chod správy a promptně reagovat a nalézat řešení v situacích, kdy je potřeba rychle a uvážlivě jednat.

 

Hlavní okruhy naší činnosti

  • Komplexní správa nemovitostí
  • Zajištění revizí a povinných prohlídek
  • Stavební úpravy, rekonstrukce a stěhování nových nájemníků
  • Pasportizace prostor
  • Zajištění ochrany budov, údržby a úklidu
  • Kontrola úhrad nájemného, vyúčtování služeb a médií

 

Hlavní oblasti facility managementu

  • Bytové komplexy
  • Kompletní servis pro bytová družstva
  • Kompletní servis pro společenství vlastníků