Komplexní správa nemovitosti

Technická správa

Adminsitrativní správa

Ekonomické činnosti

Energetický management

Optimalizace cen služeb

Řízení spotřeby médií

Energetické projekty

Úklidové služby

 

Úklid společných prostor

Generální úklid

Strojové čištění garáží

E-mail: info@blazekfm.cz

Tel: +420 266 315 947


Komplexní správa 150,- Kč / měsíčně za byt

Aktuality
1.1.2016 - Platnost vyhlášky č. 269/2016 Sb.

Dnem 31.12.2015 skončila platnost vyhlášky č. 372/2001 Sb. a ode dne 1.1.2016 vstoupila v platnost vyhláška č. 269/2015 Sb.

 
1.1.2016 - Povinnost zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin v rejstříku společenství

Dnem 1.1.2016 vstoupila platnost novela zákona o účetnictví (zákon číslo 221/2015 Sb.) Z této novely vyplývá povinnost pro společenství vlastníků (SVJ) zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin v rejstříku společenství.

 
15.01.2014 - Přiznat nemovitost bude muset i ten, kdo nic nekoupil ani neprodal

Přestože jste žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli, může se stát, že budete muset podat do konce ledna daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Do konce loňského roku jsme ho znali pod názvem přiznání k dani z nemovitosti.

 
10.10.2013 - Co se od ledna změní pro vlastníky bytů

Od ledna nabude účinnosti nový občanský zákoník (NOZ), který přinese velké změny do fungování společenství vlastníků jednotek (SVJ) i do práv a povinností vlastníků bytů. Jde o to, že problematika bytového vlastnictví a spoluvlastnictví je nově přenesena ze zákona o vlastnictví bytů do NOZ.

Aktuality

1.1.2016 - Povinnost zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin v rejstříku společenství

Dnem 1.1.2016 vstoupila platnost novela zákona o účetnictví (zákon číslo 221/2015 Sb.) Z této novely vyplývá povinnost pro společenství vlastníků (SVJ) zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin v rejstříku společenství.

 

1.1.2016 - Platnost vyhlášky č. 269/2016 Sb.

Dnem 31.12.2015 skončila platnost vyhlášky č. 372/2001 Sb. a ode dne 1.1.2016 vstoupila v platnost vyhláška č. 269/2015 Sb.

 

15.01.2014 - Přiznat nemovitost bude muset i ten, kdo nic nekoupil ani neprodal

Přestože jste žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli, může se stát, že budete muset podat do konce ledna daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Do konce loňského roku jsme ho znali pod názvem přiznání k dani z nemovitosti.

 

10.10.2013 - Co se od ledna změní pro vlastníky bytů

Od ledna nabude účinnosti nový občanský zákoník (NOZ), který přinese velké změny do fungování společenství vlastníků jednotek (SVJ) i do práv a povinností vlastníků bytů. Jde o to, že problematika bytového vlastnictví a spoluvlastnictví je nově přenesena ze zákona o vlastnictví bytů do NOZ.

 

7.10.2013- Změny stanov SVJ po 1.1.2014

S blížící se účinností nového občanského zákoníku (dále jen NOZ) vyvstává řada otázek, včetně těch, které se týkají změn u bytového spoluvlastnictví. Jak se nám tyto změny dotknou stanov, které se řídí nynější právní úpravou1?

 

26.9.2013 - Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

Zákon o katastru nemovitostí přináší do oblasti katastru nemovitostí rozsáhlé změny, zejména v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Plné znění naleznete zde v příloze. Platí od 01.01.2014.

 

1.8.2013 - Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie

Od 1.8.2013 je platnosti vyhláška č.194/2013 Sb ., která  stanovuje rozsah, způsob a četnost provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie a vzor a obsah zprávy o těchto kontrolách.

 

1.6.2013 - Novinky v placení daně z nemovitosti (Tisková zpráva)

Lhůta pro placení daně z nemovitostí končí v pátek 31. května 2013.  Nepřesáhne-li  výše daně z nemovitostí částku 5000 korun, je celá daň splatná najednou.

 

17.4.2013 - Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí

Vláda dnes 17.4.2013 schválila návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, který předložil ministr financí Miroslav Kalousek.

 

1.3.2013 - Zákon o službách

Byl přijat  zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 Další > Konec >>

Strana 1 z 3