Komplexní správa nemovitosti

Technická správa

Adminsitrativní správa

Ekonomické činnosti

Energetický management

Optimalizace cen služeb

Řízení spotřeby médií

Energetické projekty

Úklidové služby

 

Úklid společných prostor

Generální úklid

Strojové čištění garáží

E-mail: info@blazekfm.cz

Tel: +420 266 315 947


Komplexní správa 150,- Kč / měsíčně za byt

Aktuality
1.1.2016 - Platnost vyhlášky č. 269/2016 Sb.

Dnem 31.12.2015 skončila platnost vyhlášky č. 372/2001 Sb. a ode dne 1.1.2016 vstoupila v platnost vyhláška č. 269/2015 Sb.

 
1.1.2016 - Povinnost zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin v rejstříku společenství

Dnem 1.1.2016 vstoupila platnost novela zákona o účetnictví (zákon číslo 221/2015 Sb.) Z této novely vyplývá povinnost pro společenství vlastníků (SVJ) zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin v rejstříku společenství.

 
15.01.2014 - Přiznat nemovitost bude muset i ten, kdo nic nekoupil ani neprodal

Přestože jste žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli, může se stát, že budete muset podat do konce ledna daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Do konce loňského roku jsme ho znali pod názvem přiznání k dani z nemovitosti.

 
10.10.2013 - Co se od ledna změní pro vlastníky bytů

Od ledna nabude účinnosti nový občanský zákoník (NOZ), který přinese velké změny do fungování společenství vlastníků jednotek (SVJ) i do práv a povinností vlastníků bytů. Jde o to, že problematika bytového vlastnictví a spoluvlastnictví je nově přenesena ze zákona o vlastnictví bytů do NOZ.

Ekonomické činnosti

 

Zahrnují veškeré služby spojené s vedením účetnictví apod. - zastupování klienta vůči třetím osobám, rozúčtování, dodržování schváleného finančního plánu, vytvoření předpisu a plánu záloh, navržení výše fondu oprav.

 


Služby ekonomické části Property Managementu

 • Vystavování faktur, kontrola plateb
 • Vedení evidence plateb nájemníků
 • Zúčtování skutečných nákladů za služby
 • Zajištění vyrovnání plateb za služby (přeplatky, nedoplatky)
 • Příprava smluv s nájemci a třetími stranami
 • Nasmlouvání odběru médií (voda, plyn, elektřina, teplo)
 • Informace o pohybu a stavu fondu oprav společných částí objektu
 • Předpisy záloh
 • Účetní audity
 • Kontrola saldo účtu
 • Monitoring platební morálky
 • Upomínání dlužníků
 • Výpočet a zaplacení veřejných poplatků
 • Styk s bankovním ústavem
 • Zpracování účetní závěrky
 • Zpracování daňového přiznání