Komplexní správa nemovitosti

Technická správa

Adminsitrativní správa

Ekonomické činnosti

Energetický management

Optimalizace cen služeb

Řízení spotřeby médií

Energetické projekty

Úklidové služby

 

Úklid společných prostor

Generální úklid

Strojové čištění garáží

E-mail: info@blazekfm.cz

Tel: +420 266 315 947


Komplexní správa 150,- Kč / měsíčně za byt

Aktuality
1.1.2016 - Platnost vyhlášky č. 269/2016 Sb.

Dnem 31.12.2015 skončila platnost vyhlášky č. 372/2001 Sb. a ode dne 1.1.2016 vstoupila v platnost vyhláška č. 269/2015 Sb.

 
1.1.2016 - Povinnost zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin v rejstříku společenství

Dnem 1.1.2016 vstoupila platnost novela zákona o účetnictví (zákon číslo 221/2015 Sb.) Z této novely vyplývá povinnost pro společenství vlastníků (SVJ) zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin v rejstříku společenství.

 
15.01.2014 - Přiznat nemovitost bude muset i ten, kdo nic nekoupil ani neprodal

Přestože jste žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli, může se stát, že budete muset podat do konce ledna daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Do konce loňského roku jsme ho znali pod názvem přiznání k dani z nemovitosti.

 
10.10.2013 - Co se od ledna změní pro vlastníky bytů

Od ledna nabude účinnosti nový občanský zákoník (NOZ), který přinese velké změny do fungování společenství vlastníků jednotek (SVJ) i do práv a povinností vlastníků bytů. Jde o to, že problematika bytového vlastnictví a spoluvlastnictví je nově přenesena ze zákona o vlastnictví bytů do NOZ.

Služby

Technická správa

 

Zahrnuje veškeré služby související s bezporuchovým chodem technických zařízení budov a nemovitostí, s možností pravidelné údržby a kontrolních činností objektu naším pracovníkem.

 Služby technické části Facility Managementu

 • Údržba a obsluha technických zařízení
 • Revize a servisy dle platné legislativy
 • Odborně technické prohlídky
 • Pozáruční servisy
 • Plánovaná kontrolní činnost
 • Zajištění oprav
 • Zajištění havarijní služby s garantovaným dojezdem
 • Pravidelný reporting za sledované období
 • Deratizace, desinfekce
 • Servis technologických zařízení
 • Garanční závady - řízení jejich odstraňování
 • Optimalizace provozních nákladů
 • Pravidelná kontrolní činnost
 • Zajištění havarijní služby
 • Zajištění úklidu objektu a údržby zeleně
 

Ekonomické činnosti

 

Zahrnují veškeré služby spojené s vedením účetnictví apod. - zastupování klienta vůči třetím osobám, rozúčtování, dodržování schváleného finančního plánu, vytvoření předpisu a plánu záloh, navržení výše fondu oprav.

 


Celý text...
 

Úklidové služby

 

Provádíme pravidelný úklid společných prostor převážně pro bytové domy. Důraz klademe především na kvalitu, profesionalitu a individuální přístup ke každému zákazníkovi. Úklidové práce a jejich četnost se vykonávají vždy smluvně dohodou dle požadavků klienta. Za naše pracovníky bez výjimky ručíme. Naši pracovníci dodržují dohodnuté termíny, četnost úklidu i jeho přesnou náplň.

Celý text...
 

Administrativní správa

 

Administrativní činnosti - služby spojené s administrativním provozem budovy, zastupování klienta vůči třetím osobám, vedení příslušné dokumentace, vypracování provozních řádů, ekonomické služby apod.

 


Celý text...
 

Energetický management

 

Energetický management je řídicí proces pro zajištění energetických potřeb. Zahrnuje činnost energetika a služby spojené s řízením spotřeby médií. V širším pohledu je energetický management součástí komplexu činností, které se zabývají správou majetku (Facility Management). Energetický management klade důraz na analýzu, kontrolu a predikci dlouhodobých spotřeb energií a médií. Jeho podstatou je soustavný monitoring a účinné korekce ve výrobě, transformaci a konečném užití všech forem energie s cílem zvýšit hospodárnost nakládání s nimi.


Celý text...