Komplexní správa nemovitosti

Technická správa

Adminsitrativní správa

Ekonomické činnosti

Energetický management

Optimalizace cen služeb

Řízení spotřeby médií

Energetické projekty

Úklidové služby

 

Úklid společných prostor

Generální úklid

Strojové čištění garáží

E-mail: info@blazekfm.cz

Tel: +420 266 315 947


Komplexní správa 150,- Kč / měsíčně za byt

Aktuality
1.1.2016 - Platnost vyhlášky č. 269/2016 Sb.

Dnem 31.12.2015 skončila platnost vyhlášky č. 372/2001 Sb. a ode dne 1.1.2016 vstoupila v platnost vyhláška č. 269/2015 Sb.

 
1.1.2016 - Povinnost zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin v rejstříku společenství

Dnem 1.1.2016 vstoupila platnost novela zákona o účetnictví (zákon číslo 221/2015 Sb.) Z této novely vyplývá povinnost pro společenství vlastníků (SVJ) zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin v rejstříku společenství.

 
15.01.2014 - Přiznat nemovitost bude muset i ten, kdo nic nekoupil ani neprodal

Přestože jste žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli, může se stát, že budete muset podat do konce ledna daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Do konce loňského roku jsme ho znali pod názvem přiznání k dani z nemovitosti.

 
10.10.2013 - Co se od ledna změní pro vlastníky bytů

Od ledna nabude účinnosti nový občanský zákoník (NOZ), který přinese velké změny do fungování společenství vlastníků jednotek (SVJ) i do práv a povinností vlastníků bytů. Jde o to, že problematika bytového vlastnictví a spoluvlastnictví je nově přenesena ze zákona o vlastnictví bytů do NOZ.

Úklidové služby

 

Provádíme pravidelný úklid společných prostor převážně pro bytové domy. Důraz klademe především na kvalitu, profesionalitu a individuální přístup ke každému zákazníkovi. Úklidové práce a jejich četnost se vykonávají vždy smluvně dohodou dle požadavků klienta. Za naše pracovníky bez výjimky ručíme. Naši pracovníci dodržují dohodnuté termíny, četnost úklidu i jeho přesnou náplň.

 

Pravidelné úklidové služby

     1x týdně

 • pravidelné zametání a stírání podlah navlhko (PVC, dlažba)
 •  zametení a vytření společných prostor ( schody a chodby)
 • zametení a vytření pod rohožemi
 • zametení a vytření výtahu
 • čištění rohoží u vstupů do objektu
 •  setření parapetů, madel a zábradlí
 • otření okenních parapetů na chodbách
 • setření, případně vyčištění poštovní schránky
 • odnos letáků, prospektů a jiné nevyžádané reklamy
 • odstranění samolepek z vstupní části domu
 • vyleštění  skleněných výplní  ve vchodových a spojovacích dveřích
 • vyleštění skleněných a nerezových částí výtahu
 • ošetření vnitřní kabiny výtahu
 • zametení přístupových schodů a chodníku před vstupem do domu
 • otření zvonkového tabla u vchodu od prachu a nečistot
 • zametení chodníku kolem kontejnerových stání
 • úklid zelených ploch (vysbírání odpadků)
 • očištění spínačů umělého osvětlení
 • odstranění prachu z hasicích přístrojů, hydrantů a elektro skříní
 • odstranění pavučin na chodbách a u vchodových dveří
 • odstranění žvýkaček a asfaltových skvrn

     1x měsíčně

 • mytí vstupních dveří do domu
 • umytí dveří okolo klik z obou stran – společné prostory
 • mytí spojovacích dveří domu
 • zametení vjezdů do garáže

 

Další úklidové práce

 • strojové mytí podlah (PVC, dlažba, parketová krytina) včetně ošetření
 • generální úklidy
 • strojové čištění halových garáží
 • zajištění zimního úklidu a schůdnosti chodníků, vjezdů, příjezdů
 • vyklízení bytů a půd
 • úklidy po malování, rekonstrukcích či stavebních úpravách, předkolaudační úklidy apod.

  

Podle přání zákazníka je možné rozsah prací upravit a stanovit dle potřeb. Veškeré úklidové práce vykonávají pouze bezúhonní pracovníci na základě doloženého výpisu z rejstříku trestů. Provádíme důsledné kontroly pracovníků i pracovního nasazení. Pracovníci jsou vybavení kvalitními pomůckami a prostředky firem Kiehl, Buzil, Unger, Eastmop, Kärcher, Nilfisk aj. Naše firma má pojištění odpovědnosti do výše 10 miliónů Kč.

 

Kontaktní formulář

Váš email:*
Předmět:*
Vaše zpráva:*